Templates by BIGtheme NET

ศึกษาก่อนทำเข็มเจาะ

ความรู้ก่อนใช้ เข็มเจาะ

การทำเข็มเจาะ วิธีทำเข็มเจาะ ขั้นตอนการทำเข็มเจาะ ทุกบริษัทผู้รับเหมาจะต้องทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ซึ่งวิธีการทำเข็มเจาะนั้นไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ ใช้วิธีที่คล้ายกันดังมีขั้นตอนต่อไปนี้… 1.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ติดตั้ง 3 ขา ให้มีระดับตั้งศูนย์เจาะให้ตรง ตรวจสอบอุปกรณ์การเจาะให้พร้อม เจาะดินให้เป็นรูลึกประมาณ 100 ซม. 2.ตอกเหล็กปลอกลงชั่วคราว 2.1 การตอกปลอกเหล็ก ขนาดและความยาว จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม 40 ซม 50 ซม 60 ซม ตามลำดับ โดยให้เสาเข็มเจาะ แต่ละท่อน มีความยาวประมาณ 1 เมตร ต่อกั ...

Read More »

ขั้นตอนการทำเข็มเจาะ

ความรู้เรื่องการทำเสาเข็มเจาะ รายละเอียดและกรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะในการทำเสาเข็มเจาะชนิดนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยากเคลื่อนย้ายสะดวกไม่ต้องการบริเวณทำงานมากนัก อุปกรณ์หลักประกอบด้วย ขาหยั่ง 3 ขา ( TRIPOD ) ปลายบนติดรอกเดี่ยวใช้ กว้านลม (AIR WINCH)เป็นเครื่องจักรกลหลัก ในการเจาะ ยกดึง และ ถอดปลอกเหล็ก ซึ่งมีขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การจัดเครื่องมือเข้าศูนย์กลางเสาเข็มเจาะปรับตั้ง 3 ขา ให้ได้ตรงแนวศูนย์กลางของเสาเข็มเมื่อตรวจสอบ ถูกต้องแล้วจึงตอกหลักยึดปรับแท่น ...

Read More »

การจัดเสาเข็มและระยะห่างของเสาเข็ม

การจัดเสาเข็มและระยะห่างของเสาเข็ม – เสาเข็มใต้ฐานรากจะต้องจัดเรียงสม่ำเสมอเหมือนกันทุกด้าน – สำหรับเสาเข็ม End Bearing Piles ระยะยห่างระหว่างศูนย์กลางของเสาเข็มจะต้องห่างกันอย่างน้อย 2 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับเสาเข็มกลม หรือ 2 เท่าของเส้นทแยงมุมสำหระบเสาเข็มสี่เหลี่ยม หรือเสาเข็มเหล็ก แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ฟุต หรือ 75 ซม.หรือผิวต่อผิวห่างกัน 12 นิ้ว หรือ 30 ซม. – สำหรับเสาเข็ม Friction Pile ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของเสาเข็มจะต้องห่างกันอย่างน้อย 3-5 เท่า ของเส้นผ่า ...

Read More »

การคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

การคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็ม เสาเข็มเป็นวัสดุที่ใช้แพร่หลายมากที่สุด และถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการก่อสร้างบ้าน หรืออาคารต่าง มีหน้าที่รับน้ำหนักของอาคาร โดยเสาเข็มจะรับน้ำหนักจากฐานรากก่อน แล้วค่อยถ่ายให้ดิน ซึ่งจะต่างจากฐานรากแบบแผ่ ที่ดินรับน้ำหนักจากฐานรากโดยตรง การออกแบบฐานโดยใช้เสาเข็ม ก็เพราะดินที่อยู่ตื้นรับน้ำหนักได้น้อย จึงต้องใช้เสาเข็มเป็นตัวช่วยถ่ายน้ำหนักข้างบนลงไปยังดินชั้นล่างที่แข็งกว่า ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มขึ้นอยู่กับตัวเสาเข็มเอง (วัสดุที่ใช้ในการทำเสาเข็ม) ...

Read More »