Templates by BIGtheme NET

สอบถามรายละเอียด "เข็มเจาะ" ทั่วประเทศไทย ติดต่อ ณรงค์เข็มเจาะ&เข็มสปัน โทร.090-691-4915

ขั้นตอนการทำเข็มเจาะ

ความรู้เรื่องการทำเสาเข็มเจาะ

รายละเอียดและกรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะในการทำเสาเข็มเจาะชนิดนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์
ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยากเคลื่อนย้ายสะดวกไม่ต้องการบริเวณทำงานมากนัก อุปกรณ์หลักประกอบด้วย
ขาหยั่ง 3 ขา ( TRIPOD ) ปลายบนติดรอกเดี่ยวใช้ กว้านลม (AIR WINCH)เป็นเครื่องจักรกลหลัก
ในการเจาะ ยกดึง และ ถอดปลอกเหล็ก ซึ่งมีขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
การจัดเครื่องมือเข้าศูนย์กลางเสาเข็มเจาะปรับตั้ง 3 ขา ให้ได้ตรงแนวศูนย์กลางของเสาเข็มเมื่อตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วจึงตอกหลักยึดปรับแท่นเครื่องมือให้แน่นแล้วใช้กระเช้า( BORING TACKLE )
เจาะนำเป็นรูลึก ( PRE BORE) ประมาณ 1.00 เมตร

ขั้นตอนที่ 2
การตอกปลอกเหล็กชั่วคราว (CASING)
2.1 ขนาดและความยาวของปลอกเหล็กชั่วคราว ปลอกเหล็กชั่วคราว ( CASING จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาดเดียวกันกับเสาเข็มเจาะ ซึ่งแต่ละท่อนจะมีความยาว 1.20 เมตร ต่อกันด้วยระบบเกลียวในการ
ทำงานจะตอกปลอกเหล็กผ่านชั้นดินที่ไม่มีเสถียรภาพ ( UNSTABLE STRATUM ) ซึ่งอยู่ด้านบนจนกระทั่ง
ถึงชั้นดินที่มีเสถียรภาพ ( STABLE STRATUM ) เพื่อป้องกันการเคลื่อนพังของผนังรูเจาะ
2.2 การควบคุมตำแหน่งให้ถูกต้องและอยู่ในแนวดิ่ง
ในการทำงานการตอกปลอกเหล็กชั่วคราวลงไปแต่ละท่อนจะได้มีการตรวจสอบ ตำแหน่งศูนย์กลาง
ของเข็มและแนวดิ่งอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เข็มเจาะเอียง

ขั้นตอนที่ 3 การเจาะ
3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะ จะใช้กระเช้าเก็บดิน
(BORINGTACKLE)เมื่อกระเช้าถูกทิ้งลงไปในรูเจาะด้วยน้ำหนักของตัวเองดินก็จะถูกอัดเข้าไป
อยู่ในกระเช้า ทำซ้ำกันเรื่อยๆ จนดินถูกอัดจนเต็มกระเช้าจึงนำขึ้นมาเทออกการเจาะจะดำเนิน
ไปจนกระทั่งได้ ความลึกตามที่ต้องการ

3.2 การตรวจสอบการเคลื่อนพังของดินในชั้นที่
ไม่มีปลอกเหล็กชั่วคราว ในระหว่างการเจาะเอาดินขึ้นจะหมั่นตรวจสอบว่าผนังดินพังหรือยุบเข้า (CAVE IN)
หรือไม่โดยดูจากชนิดของดินซึ่งเก็บขึ้นมาควรจะต้องสอดคล้องกับความลึก และคล้ายคลึงกับเข็มต้นแรกๆ
ถ้าตรวจพบว่าดินเกิดจากการเคลื่อนพังจะรีบแก้ไขในทันทีโดยตอกปลอกเหล็กชั่วคราวให้ลึกลงไปอีก

3.3 การขนย้ายดิน
ดินที่เจาะขึ้นมา จะนำออกมานอกบริเวณโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดน้ำหนักจร (SURCHARGE) ต่อเสาเข็มต้นถัดไป

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบรูเจาะก่อนใส่เหล็กเสริม
4.1 การวัดความลึก โดยวัดจากความยาวของสายสลิงร่วมกับความยาวของกระเช้าตักดิน
4.2 การตรวจสอบก้นหลุม ใช้สปอร์ตไลท์ส่องดู ก้นหลุมว่ามีการยุบเข้า (CABE IN)
มีน้ำซึมหรือไม่ ถ้ามีน้ำซึมที่ บริเวณก้นหลุมจะเทคอนกรีตแห้งลงไปประมาณ 0.10 ม.3 โดยแบ่ง
เป็นชั้นๆ และ กระทุ้ง (COMPACT) ให้แน่นด้วยตุ้มเหล็ก

ขั้นตอนที่ 5 ใส่เหล็กเสริม
5.1 ชนิดของเหล็กเสริม
ใช้เหล็กเสริมข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD 30 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ม.อ.ก.24-2527
5.2 ขนาดและปริมาณเหล็กเสริม
ใช้ตามกำหนดของวิศวกรรมผู้ออกแบบ
5.3 การใส่เหล็กเสริมหย่อนโครงเหล็กให้อยู่ตรง
การของรูเจาะจนถึงระดับที่ต้องการและยึดให้แน่นหนา เพื่อที่ขณะที่เทคอนกรีตโครงเหล็กจะไม่ขยับเขยื่อน

สอบถามรายละเอียด "เข็มเจาะ" ทั่วประเทศไทย ติดต่อ ณรงค์เข็มเจาะ&เข็มสปัน โทร.090-691-4915